Ciao Sicilia, amore mio! Dzień 4

Kto nie widział Sycylii, ten nie zrozumie Włoch. Tu bowiem jest klucz do wszystkiego. J.W.Goethe